19.09.2004  12:00
Liiton sivut

Osaston sivujen osoite on ilmestynyt myös AKT:n sivuille, ammattiosaston tietojen alle.
Näiltä sivuilta pääset Liiton sivuille klikkaamalla logoa vasemmassa yläkulmassa.